W związku z planowanym postępowaniem pn.

Sukcesywna dostawa specjalistycznych komponentów optycznych, optoelektronicznych i optomechanicznych

w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja [PDF]

Specyfikacja [DOCX]

Załączniki[ZIP]

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 14.04.2022.