W związku z planowanym postępowaniem dotyczącym

dostawy zestawu do obrazowania ramanowskiego w niskich temperaturach

w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja [PDF]

Specyfikacja [DOCX]

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 17.06.2022.