W związku z planowanym postępowaniem dotyczącym

zakupu dewarów helowych (2 sztuki) i azotowych (2 sztuki)

w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 30.06.2022.