W związku z planowanym postępowaniem dotyczącym

całkowicie zautomatyzowanego układu transferowego do wytwarzania dwuwymiarowych heterostruktur krystalicznych

w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja [DOC]

Specyfikacja [PDF]

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 21.08.2022.