W związku z planowanym postępowaniem dotyczącym

usługi cięcia struktur mikroelektronicznych

w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja [DOC]

Specyfikacja [PDF]

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 09.08.2022.