W związku z planowanym postępowaniem dotyczącym

Dostawy blistrownicy oraz pakowarki do pakowania wyrobów medycznych.

w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja [PDF]

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 07.10.2022.