W związku z planowanym postępowaniem dotyczącym

Dostawy dostawy ciekłego helu

w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja [pdf]

Specyfikacja [doc]

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 24.11.2022.