Scientific Council

 

Institute of High Pressure Physics PAS

 

2019-2022

Chairman: prof. dr hab. Janusz Lipkowski, member of PAS
Vice-chairmen: prof. dr hab. Piotr Perlin
  prof. dr hab. Andrzej Wysmołek
Secretary dr inż. Julita Smalc-Koziorowska

Council Members of IHPP PAS 2019-2022:

Members of the Polish Academy of Sciences

1. prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński Uniwersytet Warszawski
2. prof. dr hab. Tomasz Dietl Instytut Fizyki PAN
3. prof. dr hab. Zbigniew Galus Uniwersytet Warszawski
4. prof. dr hab. Robert Gałązka Instytut Fizyki PAN
5. prof. dr hab. Ryszard Horodecki Uniwersytet Gdański
6. prof. dr hab. Jerzy Kołodziejczak IWC PAN
7. prof. dr hab. Janusz Lipkowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Council Members from external Institutions

1. prof. dr hab. Rajmund Bacewicz Politechnika Warszawska
2. prof. dr hab. Michał Baj Uniwersytet Warszawski
3. dr hab. Tomasz Czyszanowski Politechnika Łódzka
4. prof. dr hab. Marek Godlewski Instytut Fizyki PAN
5. prof. dr hab. Jerzy Franciszek Janik Akademia Górniczo-Hutnicza
6. dr hab. Agata Kamińska Instytut Fizyki PAN
7. prof. dr hab. Jacek Kossut Instytut Fizyki PAN
8. prof. dr hab. Jacek Majewski Uniwersytet Warszawski
9. prof. dr hab. Anna Piotrowska Instytut Technologii Elektronowej
10. prof. dr hab. Wojciech Sadowski Politechnika Gdańska
11. mgr Adam Sitnik DACPOL Sp. z o.o.
12. prof. dr hab. Tomasz Story Instytut Fizyki PAN
13. prof. dr hab. Mikołaj Szafran Politechnika Warszawska
14. prof. dr hab. Andrzej Turos Narodowe Centrum Badań Jądrowych
15. prof. dr hab. Andrzej Wysmołek Uniwersytet Warszawski
16. prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur Instytut Fizyki PAN

Council Members from IHPP PAS

1. dr hab. Michał Boćkowski, prof. IWC PAN
2. dr hab. Izabela Gorczyca, prof. IWC PAN
3. dr hab. Izabella Grzegory, prof. IWC PAN
4. prof. dr hab. Wojciech Knap
5. prof. dr hab. Stanisław Krukowski
6. prof. dr hab. Michał Leszczyński
7. dr hab. Sławomir Łepkowski, prof. IWC PAN
8. prof. dr hab. Witold Łojkowski
9. prof. dr hab. Bogdan Pałosz
10. prof. dr hab. Piotr Perlin
11. prof. dr hab. Sylwester Porowski
12. prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski
13. prof. dr hab. Tadeusz Suski
14. dr hab. Paweł Strąk
15. prof. dr hab. Sylwester Rzoska
16. prof. dr hab. Witold Trzeciakowski
17. dr hab. Małgorzata Wierzbowska, prof. IWC PAN
18. dr hab. Jan Weyher, prof. IWC PAN

Young researchers

1. Mgr Ewa Grzanka
2. Dr inż. Julita Smalc-Koziorowska
3. Dr Henryk Turski