Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 18.03.2019

Skład Komisji habilitacyjnej:

1.    Przewodniczący Komisji – prof. Roman Stępniewski – Uniwersytet Warszawski,
2.    Sekretarz Komisji – dr hab. Paweł Strąk – Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
3.    Recenzent – prof. Detlef Hommel – Uniwersytet Wrocławski, (treść recenzji)
4.    Recenzent – prof. Anna Piotrowska – Instytut Technologii Elektronowej, (treść recenzji)
5.    Recenzent – prof. Marek Tłaczała – Politechnika Wrocławska, (treść recenzji)
6.    Członek Komisji – prof. Zbigniew Żytkiewicz – Instytut Fizyki PAN,
7.    Członek Komisji – prof. Witold Trzeciakowski – Instytut Wysokich Ciśnień PAN.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Uzupełnienie wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat w języku polskim

Autoreferat w języku angielskim

Pozostałe dokumenty (dostępne dla członków Rady Naukowej IWC PAN)

Harmonogram przebiegu postępowania: