Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Uchwała Rady Naukowej IWC PAN nr 2019/10 z dnia 17.09.2019 r. 

Załącznik nr 1 do uchwały

Skład komisji habilitacyjnej:

 1. Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Tomasz Wojtowicz – Instytut Fizyki PAN,
 2. Sekretarz Komisji – dr hab. Paweł Strąk, prof. IWC PAN – Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
 3. Recenzent – prof. dr hab. Andrzej Wiesław Turos – Narodowe Centrum Badań Jądrowych, [recenzja pdf]
 4. Recenzent – dr hab. Janusz Sadowski, prof. IF PAN – Instytut Fizyki PAN, [recenzja pdf]
 5. Recenzent – prof. dr hab. Wiesław Stręk – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, [recenzja pdf]
 6. Recenzent – prof. dr hab. Detlef Hommel – Uniwersytet Wrocławski, [recenzja pdf]
 7. Członek Komisji – prof. dr hab. Bogdan Pałosz – Instytut Wysokich Ciśnień PAN.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf ]

Harmonogram przebiegu postępowania:

 • 28.05.2020 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf ]
 • 01.07.2020 – Rada Naukowa Instytutu Wysokich Ciśnień PAN podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Henrykowi Turskiemu [pdf ]
 • 07.10.2020 – Do Dyrektora IWC PAN wpłynęło pismo z Rady Doskonałości Naukowej o wyznaczeniu części składu komisji habilitacyjnej [pdf ]
 • 13.10.2020 – Rada Naukowa Instytutu Wysokich Ciśnień PAN podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji habilitacyjnej [pdf ]
 • 23.03.2021 – posiedzenie komisji habilitacyjnej, podjęcie uchwały z wnioskiem do Rady Naukowej IWC PAN o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Henrykowi Turskiemu [protokół; uchwała]
 • 25.05.2021 – Rada Naukowa IWC PAN podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Henrykowi Turskiemu [uchwała]

Skład komisji habilitacyjnej:

 1. Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN,
 2. Sekretarz Komisji – prof. dr hab. Stanisław Krukowski – Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
 3. Recenzent – prof. dr hab. Tadeusz Kulik – Politechnika Warszawska, [recenzja pdf]
 4. Recenzent – prof. dr hab. Bogusław Mróz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, [recenzja pdf]
 5. Recenzent – prof. dr hab. Adam Jan Gadomski – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, [recenzja pdf]
 6. Recenzent – prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur – Instytut Fizyki PAN, [recenzja pdf]
 7. Członek Komisji – prof. dr hab. Izabella Grzegory – Instytut Wysokich Ciśnień PAN.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf ]

Harmonogram przebiegu postępowania:

 • 30.03.2020 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf ]
 • 01.07.2020 – Rada Naukowa Instytutu Wysokich Ciśnień PAN podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Aleksandrze Drozd-Rzosce [pdf ]
 • 07.10.2020 – Do Dyrektora IWC PAN wpłynęło pismo z Rady Doskonałości Naukowej o wyznaczeniu części składu komisji habilitacyjnej [pdf ]
 • 13.10.2020 – Rada Naukowa Instytutu Wysokich Ciśnień PAN podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji habilitacyjnej [pdf ]
 • 26.01.2021 – do IWC PAN wpłynęła uchwała Prezydium Rady Doskonałości Naukowej z dnia 22.12.2020 w sprawie zmiany powołanego przewodniczącego komisji habilitacyjnej [pdf]
 • 23.02.2021 – Rada Naukowa IWC PAN podjęła uchwałę w sprawie zmiany składu komisji habilitacyjnej [pdf]
 • 12.03.2021 – posiedzenie komisji habilitacyjnej, podjęcie uchwały z wnioskiem do Rady Naukowej IWC PAN o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Aleksandrze Drozd-Rzosce [protokół; uchwała]
 • 25.05.2021 – Rada Naukowa IWC PAN podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Aleksandrze Drozd-Rzoska [uchwała]

Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 18.03.2019

Skład Komisji habilitacyjnej:

1.    Przewodniczący Komisji – prof. Roman Stępniewski – Uniwersytet Warszawski,
2.    Sekretarz Komisji – dr hab. Paweł Strąk – Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
3.    Recenzent – prof. Detlef Hommel – Uniwersytet Wrocławski, (treść recenzji)
4.    Recenzent – prof. Anna Piotrowska – Instytut Technologii Elektronowej, (treść recenzji)
5.    Recenzent – prof. Marek Tłaczała – Politechnika Wrocławska, (treść recenzji)
6.    Członek Komisji – prof. Zbigniew Żytkiewicz – Instytut Fizyki PAN,
7.    Członek Komisji – prof. Witold Trzeciakowski – Instytut Wysokich Ciśnień PAN.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Uzupełnienie wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat w języku polskim

Autoreferat w języku angielskim

Pozostałe dokumenty (dostępne dla członków Rady Naukowej IWC PAN)

Harmonogram przebiegu postępowania:

Data wszczęcia postępowania habilitacyjnego: 18.01.2018

Skład Komisji habilitacyjnej:

 1. Przewodniczący Komisji – prof. Maria Kamińska – Uniwersytet Warszawski
 2. Sekretarz Komisji – prof. Czesław Skierbiszewski – Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 3. Recenzent – dr hab. Przemysław Piekarz – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (treść recenzji)
 4. Recenzent – prof. Piotr Bogusławski – Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (treść recenzji)
 5. Recenzent – dr hab. Sławomir Łepkowski – Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (treść recenzji)
 6. Członek Komisji – dr hab. Grzegorz Sęk – Politechnika Wrocławska
 7. Członek Komisji – prof. Witold Trzeciakowski – Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Sprostowanie do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat w języku polskim

Autoreferat w języku angielskim

Pozostałe dokumenty (dostępne dla członków Rady Naukowej IWC PAN)

Harmonogram przebiegu postępowania:

 • 14.03.2018 - Rada Naukowa Instytutu Wysokich Ciśnień PAN podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Pawła Strąka oraz w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej (treść pisma)
 • 02.05.2018 - Do Dyrektora IWC PAN wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu komisji habilitacyjnej i recenzentów (treść pisma)
 • 13.07.2018 - Posiedzenie komisji habilitacyjnej, podjęcie uchwały z wnioskiem do Rady Naukowej Instytutu Wysokich Ciśnień PAN o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Pawłowi Strąkowi (protokół i treść uchwały)
 • 25.09.2018 – Rada Naukowa IWC PAN podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Pawłowi Strąkowi (treść uchwały)