Uchwała Rady Naukowej IWC PAN nr 2019/10 z dnia 17.09.2019 r. 

Załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała została uchylona uchwałą Rady Naukowej Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk nr 2024/10 z dnia 27.02.2024 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf]

Autoreferat [pdf]

Skład komisji habilitacyjnej:

 1. Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Janusz Wolny – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 2. Sekretarz Komisji – dr hab. Paweł Strąk, prof. IWC PAN – Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
 3. Recenzent – prof. dr hab. Marek Wołcyrz – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, [recenzja pdf]
 4. Recenzent – prof. dr hab. Wojciech Pisarski – Uniwersytet Śląski w Katowicach, [recenzja pdf]
 5. Recenzent – prof. dr hab. Andrzej Wojtczak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, [recenzja pdf]
 6. Recenzent – prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz – Instytut Fizyki PAN, [recenzja pdf]
 7. Członek Komisji – prof. dr hab. Michał Leszczyński – Instytut Wysokich Ciśnień PAN.

Harmonogram przebiegu postępowania:

 • 13.12.2021 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 1.03.2022 – uchwała Rady Naukowej IWC PAN o przeprowadzeniu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Switłanie Stelmach
 • 31.03.2022 – otrzymanie pisma w sprawie wyznaczenia części składu komisji habilitacyjnej przez Radę Doskonałości Naukowej
 • 23.05.2022 – uchwała Rady Naukowej IWC PAN w sprawie powołania komisji habilitacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Switłany Stelmach
 • 5.10.2022 – posiedzenie komisji habilitacyjnej, podjęcie uchwały z wnioskiem do Rady Naukowej IWC PAN o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Switłanie Stelmach [uchwała pdf]
 • 10.11.2022 – uchwała Rady Naukowej IWC PAN w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Switłanie Stelmach [uchwała pdf]

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf]

Autoreferat [pdf]

Skład komisji habilitacyjnej:

 1. Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. inż. Grzegorz Sęk – Politechnika Wrocławska,
 2. Sekretarz Komisji – dr hab. Henryk Turski – Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
 3. Recenzent – dr hab. inż. Jarosław Sotor, prof. PWr – Politechnika Wrocławska, [recenzja pdf]
 4. Recenzent – dr hab. inż. Marcin Motyka – Politechnika Wrocławska, [recenzja pdf]
 5. Recenzent – płk dr hab. inż. Jacek Świderski, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna, [recenzja pdf]
 6. Recenzent – prof. dr hab. Andrzej Suchocki – Instytut Fizyki PAN, [recenzja pdf]
 7. Członek Komisji – prof. dr hab. Witold Trzeciakowski – Instytut Wysokich Ciśnień PAN.

Harmonogram przebiegu postępowania:

 • 17.08.2021 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 28.09.2021 – uchwała Rady Naukowej IWC PAN o przeprowadzeniu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Maciejowi Sakowiczowi
 • 3.12.2021 – otrzymanie pisma w sprawie wyznaczenia części składu komisji habilitacyjnej przez Radę Doskonałości Naukowej
 • 14.12.2021 – uchwała Rady Naukowej IWC PAN w sprawie powołania komisji habilitacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Macieja Sakowicza
 • 27.05.2022 – posiedzenie komisji habilitacyjnej, podjęcie uchwały z wnioskiem do Rady Naukowej IWC PAN o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Maciejowi Sakowiczowi [uchwała pdf]
 • 29.06.2022 – uchwała Rady Naukowej IWC PAN w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Maciejowi Sakowiczowi [uchwała pdf]

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf]

Autoreferat [pdf]

Skład komisji habilitacyjnej:

 1. Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Marek Godlewski – Instytut Fizyki PAN,
 2. Sekretarz Komisji – dr hab. Małgorzata Wierzbowska, prof. IWC PAN – Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
 3. Recenzent – prof. dr hab. Leszek Kępiński – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, [recenzja pdf]
 4. Recenzent – prof. dr hab. Detlef Hommel – Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT, [recenzja pdf]
 5. Recenzent – prof. dr hab. Wojciech Pisarski – Uniwersytet Śląski w Katowicach, [recenzja pdf]
 6. Recenzent – prof. dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, [recenzja pdf]
 7. Członek Komisji – prof. dr hab. Bogdan Pałosz – Instytut Wysokich Ciśnień PAN.

Harmonogram przebiegu postępowania:

 • 6.08.2021 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 28.09.2021 – uchwała Rady Naukowej IWC PAN o przeprowadzeniu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Julicie Smalc-Koziorowskiej
 • 3.12.2021 – otrzymanie pisma w sprawie wyznaczenia części składu komisji habilitacyjnej przez Radę Doskonałości Naukowej
 • 14.12.2021 – uchwała Rady Naukowej IWC PAN w sprawie powołania komisji habilitacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Julity Smalc-Koziorowskiej
 • 15.06.2022 – posiedzenie komisji habilitacyjnej, podjęcie uchwały z wnioskiem do Rady Naukowej IWC PAN o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. Julicie Smalc-Koziorowskiej [uchwała pdf]
 • 29.06.2022 – uchwała Rady Naukowej IWC PAN w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Julicie Smalc-Koziorowskiej [uchwała pdf]

Skład komisji habilitacyjnej:

 1. Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Tomasz Wojtowicz – Instytut Fizyki PAN,
 2. Sekretarz Komisji – dr hab. Paweł Strąk, prof. IWC PAN – Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
 3. Recenzent – prof. dr hab. Andrzej Wiesław Turos – Narodowe Centrum Badań Jądrowych, [recenzja pdf]
 4. Recenzent – dr hab. Janusz Sadowski, prof. IF PAN – Instytut Fizyki PAN, [recenzja pdf]
 5. Recenzent – prof. dr hab. Wiesław Stręk – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, [recenzja pdf]
 6. Recenzent – prof. dr hab. Detlef Hommel – Uniwersytet Wrocławski, [recenzja pdf]
 7. Członek Komisji – prof. dr hab. Bogdan Pałosz – Instytut Wysokich Ciśnień PAN.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf ]

Harmonogram przebiegu postępowania:

 • 28.05.2020 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf ]
 • 01.07.2020 – Rada Naukowa Instytutu Wysokich Ciśnień PAN podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Henrykowi Turskiemu [pdf ]
 • 07.10.2020 – Do Dyrektora IWC PAN wpłynęło pismo z Rady Doskonałości Naukowej o wyznaczeniu części składu komisji habilitacyjnej [pdf ]
 • 13.10.2020 – Rada Naukowa Instytutu Wysokich Ciśnień PAN podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji habilitacyjnej [pdf ]
 • 23.03.2021 – posiedzenie komisji habilitacyjnej, podjęcie uchwały z wnioskiem do Rady Naukowej IWC PAN o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Henrykowi Turskiemu [protokół; uchwała]
 • 25.05.2021 – Rada Naukowa IWC PAN podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Henrykowi Turskiemu [uchwała]

Skład komisji habilitacyjnej:

 1. Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN,
 2. Sekretarz Komisji – prof. dr hab. Stanisław Krukowski – Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
 3. Recenzent – prof. dr hab. Tadeusz Kulik – Politechnika Warszawska, [recenzja pdf]
 4. Recenzent – prof. dr hab. Bogusław Mróz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, [recenzja pdf]
 5. Recenzent – prof. dr hab. Adam Jan Gadomski – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, [recenzja pdf]
 6. Recenzent – prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur – Instytut Fizyki PAN, [recenzja pdf]
 7. Członek Komisji – prof. dr hab. Izabella Grzegory – Instytut Wysokich Ciśnień PAN.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf ]

Harmonogram przebiegu postępowania:

 • 30.03.2020 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf ]
 • 01.07.2020 – Rada Naukowa Instytutu Wysokich Ciśnień PAN podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Aleksandrze Drozd-Rzosce [pdf ]
 • 07.10.2020 – Do Dyrektora IWC PAN wpłynęło pismo z Rady Doskonałości Naukowej o wyznaczeniu części składu komisji habilitacyjnej [pdf ]
 • 13.10.2020 – Rada Naukowa Instytutu Wysokich Ciśnień PAN podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji habilitacyjnej [pdf ]
 • 26.01.2021 – do IWC PAN wpłynęła uchwała Prezydium Rady Doskonałości Naukowej z dnia 22.12.2020 w sprawie zmiany powołanego przewodniczącego komisji habilitacyjnej [pdf]
 • 23.02.2021 – Rada Naukowa IWC PAN podjęła uchwałę w sprawie zmiany składu komisji habilitacyjnej [pdf]
 • 12.03.2021 – posiedzenie komisji habilitacyjnej, podjęcie uchwały z wnioskiem do Rady Naukowej IWC PAN o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Aleksandrze Drozd-Rzosce [protokół; uchwała]
 • 25.05.2021 – Rada Naukowa IWC PAN podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Aleksandrze Drozd-Rzoska [uchwała]

Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 18.03.2019

Skład Komisji habilitacyjnej:

1.    Przewodniczący Komisji – prof. Roman Stępniewski – Uniwersytet Warszawski,
2.    Sekretarz Komisji – dr hab. Paweł Strąk – Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
3.    Recenzent – prof. Detlef Hommel – Uniwersytet Wrocławski, (treść recenzji)
4.    Recenzent – prof. Anna Piotrowska – Instytut Technologii Elektronowej, (treść recenzji)
5.    Recenzent – prof. Marek Tłaczała – Politechnika Wrocławska, (treść recenzji)
6.    Członek Komisji – prof. Zbigniew Żytkiewicz – Instytut Fizyki PAN,
7.    Członek Komisji – prof. Witold Trzeciakowski – Instytut Wysokich Ciśnień PAN.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Uzupełnienie wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat w języku polskim

Autoreferat w języku angielskim

Pozostałe dokumenty (dostępne dla członków Rady Naukowej IWC PAN)

Harmonogram przebiegu postępowania:

Data wszczęcia postępowania habilitacyjnego: 18.01.2018

Skład Komisji habilitacyjnej:

 1. Przewodniczący Komisji – prof. Maria Kamińska – Uniwersytet Warszawski
 2. Sekretarz Komisji – prof. Czesław Skierbiszewski – Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 3. Recenzent – dr hab. Przemysław Piekarz – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (treść recenzji)
 4. Recenzent – prof. Piotr Bogusławski – Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (treść recenzji)
 5. Recenzent – dr hab. Sławomir Łepkowski – Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (treść recenzji)
 6. Członek Komisji – dr hab. Grzegorz Sęk – Politechnika Wrocławska
 7. Członek Komisji – prof. Witold Trzeciakowski – Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Sprostowanie do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat w języku polskim

Autoreferat w języku angielskim

Pozostałe dokumenty (dostępne dla członków Rady Naukowej IWC PAN)

Harmonogram przebiegu postępowania:

 • 14.03.2018 - Rada Naukowa Instytutu Wysokich Ciśnień PAN podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Pawła Strąka oraz w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej (treść pisma)
 • 02.05.2018 - Do Dyrektora IWC PAN wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu komisji habilitacyjnej i recenzentów (treść pisma)
 • 13.07.2018 - Posiedzenie komisji habilitacyjnej, podjęcie uchwały z wnioskiem do Rady Naukowej Instytutu Wysokich Ciśnień PAN o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Pawłowi Strąkowi (protokół i treść uchwały)
 • 25.09.2018 – Rada Naukowa IWC PAN podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Pawłowi Strąkowi (treść uchwały)