Skład komisji habilitacyjnej:

 1. Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN,
 2. Sekretarz Komisji – prof. dr hab. Stanisław Krukowski – Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
 3. Recenzent – prof. dr hab. Tadeusz Kulik – Politechnika Warszawska, [recenzja pdf]
 4. Recenzent – prof. dr hab. Bogusław Mróz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, [recenzja pdf]
 5. Recenzent – prof. dr hab. Adam Jan Gadomski – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, [recenzja pdf]
 6. Recenzent – prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur – Instytut Fizyki PAN, [recenzja pdf]
 7. Członek Komisji – prof. dr hab. Izabella Grzegory – Instytut Wysokich Ciśnień PAN.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf ]

Harmonogram przebiegu postępowania:

 • 30.03.2020 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf ]
 • 01.07.2020 – Rada Naukowa Instytutu Wysokich Ciśnień PAN podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Aleksandrze Drozd-Rzosce [pdf ]
 • 07.10.2020 – Do Dyrektora IWC PAN wpłynęło pismo z Rady Doskonałości Naukowej o wyznaczeniu części składu komisji habilitacyjnej [pdf ]
 • 13.10.2020 – Rada Naukowa Instytutu Wysokich Ciśnień PAN podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji habilitacyjnej [pdf ]
 • 26.01.2021 – do IWC PAN wpłynęła uchwała Prezydium Rady Doskonałości Naukowej z dnia 22.12.2020 w sprawie zmiany powołanego przewodniczącego komisji habilitacyjnej [pdf]
 • 23.02.2021 – Rada Naukowa IWC PAN podjęła uchwałę w sprawie zmiany składu komisji habilitacyjnej [pdf]
 • 12.03.2021 – posiedzenie komisji habilitacyjnej, podjęcie uchwały z wnioskiem do Rady Naukowej IWC PAN o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Aleksandrze Drozd-Rzosce [protokół; uchwała]
 • 25.05.2021 – Rada Naukowa IWC PAN podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Aleksandrze Drozd-Rzoska [uchwała]