Skład komisji habilitacyjnej:

 1. Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Wojciech Franciszek Kuczyński – Instytut Fizyki Molekularnej PAN,
 2. Sekretarz Komisji – prof. dr hab. Stanisław Krukowski – Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
 3. Recenzent – prof. dr hab. Tadeusz Kulik – Politechnika Warszawska,
 4. Recenzent – prof. dr hab. Bogusław Mróz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 5. Recenzent – prof. dr hab. Adam Jan Gadomski – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
 6. Recenzent – prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur – Instytut Fizyki PAN,
 7. Członek Komisji – prof. dr hab. Izabella Grzegory – Instytut Wysokich Ciśnień PAN.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf ]

Harmonogram przebiegu postępowania:

 • 30.03.2020 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf ]
 • 01.07.2020 – Rada Naukowa Instytutu Wysokich Ciśnień PAN podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Aleksandrze Drozd-Rzosce [pdf ]
 • 07.10.2020 – Do Dyrektora IWC PAN wpłynęło pismo z Rady Doskonałości Naukowej o wyznaczeniu części składu komisji habilitacyjnej [pdf ]
 • 13.10.2020 – Rada Naukowa Instytutu Wysokich Ciśnień PAN podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji habilitacyjnej [pdf ]