Skład komisji habilitacyjnej:

 1. Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Tomasz Wojtowicz – Instytut Fizyki PAN,
 2. Sekretarz Komisji – dr hab. Paweł Strąk, prof. IWC PAN – Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
 3. Recenzent – prof. dr hab. Andrzej Wiesław Turos – Narodowe Centrum Badań Jądrowych, [recenzja pdf]
 4. Recenzent – dr hab. Janusz Sadowski, prof. IF PAN – Instytut Fizyki PAN, [recenzja pdf]
 5. Recenzent – prof. dr hab. Wiesław Stręk – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, [recenzja pdf]
 6. Recenzent – prof. dr hab. Detlef Hommel – Uniwersytet Wrocławski, [recenzja pdf]
 7. Członek Komisji – prof. dr hab. Bogdan Pałosz – Instytut Wysokich Ciśnień PAN.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf ]

Harmonogram przebiegu postępowania:

 • 28.05.2020 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf ]
 • 01.07.2020 – Rada Naukowa Instytutu Wysokich Ciśnień PAN podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Henrykowi Turskiemu [pdf ]
 • 07.10.2020 – Do Dyrektora IWC PAN wpłynęło pismo z Rady Doskonałości Naukowej o wyznaczeniu części składu komisji habilitacyjnej [pdf ]
 • 13.10.2020 – Rada Naukowa Instytutu Wysokich Ciśnień PAN podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji habilitacyjnej [pdf ]
 • 23.03.2021 – posiedzenie komisji habilitacyjnej, podjęcie uchwały z wnioskiem do Rady Naukowej IWC PAN o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Henrykowi Turskiemu [protokół; uchwała]
 • 25.05.2021 – Rada Naukowa IWC PAN podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Henrykowi Turskiemu [uchwała]