Uprzejmie informujemy, że konkurs na stanowiska naukowe Stypendysta-Doktorant (2 etaty) w ramach realizacji projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki, kierowanego przez prof. Czesława Skierbiszewskiego, został rozstrzygnięty.

Protokół z konkursu

Sprostowanie do protokołu