Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta NCN w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 10 „Terahercowe metapowierzchnie dla detekcji wirusów i innych substancji biologicznych” - Symulacje został rozstrzygnięty.

Laureatem konkursu został Pan mgr Naveed Ahmed. Przewiduje się jego zaangażowanie do realizacji zadań w powyższym projekcie.

Zapraszamy do aplikowania na stanowiska naukowe adiunkta (post-doc) w ramach realizacji projektu Beethoven Narodowego Centrum Nauki, kierowanego przez prof. Michała Leszczyńskiego:

Informacje dotyczące konkursów:

Konkurs 1 "grower" (PL)

Konkurs 1 "grower" (ENG)

Konkurs 2 "XRD" (PL)

Konkurs 2 "XRD" (ENG)

Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko naukowe doktorant-stypendysta w ramach Projektu NCN SONATA BIS 10 - Terahercowe metapowierzchnie dla detekcji wirusów i innych substancji biologicznych - Symulacje

Informacje dotyczące konkursu

We invite you to submit applications for the position of a PhD student - scholarship holder under the NCN Project SONATA BIS 10 - Terahertz Metasurfaces for Detection of Viruses and Other Biological Substances - Simulations

Job offer details 

Zapraszamy do rekrutacji studentów na stanowisko „praktykant-stypendysta” do projektu NCN SONATA „Seizing the advantages of Nitrogen-polar GaN for III-nitride light emitters” realizowanego w grupie MBE (NL-14). Szczegółowe warunki oferty znajdują się w bazie ofert pracy w projektach NCN.

Oferta pracy na stronie NCN

Zapraszamy do aplikowania na stanowiska adiunkta w laboratorium NL12 IWC PAN w ramach realizacji Projektu NCN "Charakteryzacja in-situ dynamiki wzrostu warstw metodą MOVPE i mechanizmów dyfuzji w półprzewodnikach azotkowych i ich wpływ na optoelektroniczne własności struktur kwantowych"

Informacje dotyczące konkursu 1

Informacje dotyczące konkursu 2


We invite you to submit applications for the positions of a post-doc under the NCN Project "Characterization in-situ of the MOVPE growth dynamics of the nitride semiconductors and of the diffusion mechanisms and their influence on the optoelectronic quantum
structures
"

Job offer details - offer 1

Job offer details - offer 2

Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko naukowe doktorant-stypendysta w ramach Projektu NCN SONATA BIS 10 - Terahercowe metapowierzchnie dla detekcji wirusów i innych substancji biologicznych - Symulacje

Informacje dotyczące konkursu

We invite you to submit applications for the position of a PhD student - scholarship holder under the NCN Project SONATA BIS 10 - Terahertz Metasurfaces for Detection of Viruses and Other Biological Substances - Simulations

Job offer details

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko adiunkta w laboratorium NL12 IWC PAN w ramach realizacji Projektu NCN "Badania in-situ relaksacji plastycznej warstw buforowych InGaN w celu zwiększenia limitów zawartości indu w azotkowych warstwach epitaksjalnych"

Informacje dotyczące konkursu

Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko naukowe doktorant-stypendysta w ramach Projektu NCN SONATA BIS 10 - Terahercowe metapowierzchnie dla detekcji wirusów i innych substancji biologicznych - Symulacje

Informacje dotyczące konkursu

We invite you to submit applications for the position of a PhD student - scholarship holder under the NCN Project SONATA BIS 10 - Terahertz Metasurfaces for Detection of Viruses and Other Biological Substances - Simulations

Job offer details

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko doktorant – stypendysta w ramach projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki, ‘Diody laserowe i mikro LED na bazie AlInGaN o obszarach aktywnych w kształcie mikrotaśm i mikrodysków wytworzonych na strukturyzowanym podłożu’, nr projektu 2021/43/B/ST7/03162, kierowanego przez dr Annę Kafar.

Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu