Dyrektor Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie

ogłasza konkurs na zatrudnienie 1 osoby na stanowisku profesora instytutu w Laboratorium Krystalizacji NL3.

Informacje dla kandydatów