Zapraszamy do aplikowania na stanowisko naukowe adiunkta w Laboratorium Plastyczności Pod Wysokim Ciśnieniem (NL1) IWC PAN

Informacje dotyczące konkursu