Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko Lider Zespołu- Grupy Roboczej 2 (WG2) w ramach Projektu Centrum Badań i Zastosowań Technologii Terahercowych (CENTERA) - Innovative 2D materials: basic science and technology with potential THz applications

Informacje dotyczące konkursu

We invite you to submit applications for the position of a Team Leader- Workgroup 2 (WG2) under the Center for Terahertz Research and Applications (CENTERA) project - Innovative 2D materials: basic science and technology with potential THz applications

Job Offer Details