Zapraszamy do aplikowania na stanowisko naukowe adiunkta (post-doc) w ramach realizacji projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki, kierowanego przez prof. Piotra Perlina:

Informacje dotyczące konkursu