Zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem konkursu na stanowisko naukowe doktorant-stypendysta w ramach Projektu NCN OPUS 19:

Radiacyjne i nieradiacyjne defekty węglowe i wakanse w GaN

Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu