Zapraszamy do aplikowania na stanowisko doktorant – stypendysta w ramach Projektu NCN OPUS „Ekscytonowe projektowanie perowskitowych laserów i diod luminescencyjnych”, nr projektu 2019/33/B/ST8/02105.

Informacje dotyczące konkursu