Zapraszamy do aplikowania na stanowisko naukowe adiunkta (post-doc) w ramach realizacji projektu Ceus-Unisono Narodowego Centrum Nauki, kierowanego przez dr. Roberta Czerneckiego:

Informacje dotyczące konkursu [skan]
Informacje dotyczące konkursu [doc]