Zapraszamy do aplikowania na stanowisko doktorant – stypendysta w ramach projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki, ‘Diody laserowe i mikro LED na bazie AlInGaN o obszarach aktywnych w kształcie mikrotaśm i mikrodysków wytworzonych na strukturyzowanym podłożu.’ nr projektu 2021/43/B/ST7/03162, kierowanego przez dr Annę Kafar:

Informacje dotyczące konkursu (skan)

Informacje dotyczące konkursu

Job offer details (scan)

Job offer details