Informujemy, że konkurs na stanowisko naukowe doktorant-stypendysta w ramach projektu NCN OPUS-21 - Termodynamika ab initio i inżynieria defektów punktowych w nanometrycznych obszarach przypowierzchniowych półprzewodników azotkowych został rozstrzygnięty

Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu