Zapraszamy do rekrutacji studentów na stanowisko „magistrant-stypendysta” do projektu NCN SONATA „Seizing the advantages of Nitrogen-polar GaN for III-nitride light emitters” realizowanego w grupie MBE (NL-14). Szczegółowe warunki oferty znajdują się w bazie ofert pracy w projektach NCN.

Zatrudnienie trwać będzie dwa semestry - do obrony pracy magisterskiej przez kandydata. Całość środków na stypendium pochodzić będzie z projektu Sonata.