Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko doktorant – stypendysta w ramach projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki, ‘Diody laserowe i mikro LED na bazie AlInGaN o obszarach aktywnych w kształcie mikrotaśm i mikrodysków wytworzonych na strukturyzowanym podłożu’, nr projektu 2021/43/B/ST7/03162, kierowanego przez dr Annę Kafar.

Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu