Zapraszamy do aplikowania na stanowisko adiunkta w laboratorium NL12 IWC PAN w ramach realizacji Projektu NCN "Badania in-situ relaksacji plastycznej warstw buforowych InGaN w celu zwiększenia limitów zawartości indu w azotkowych warstwach epitaksjalnych"

Informacje dotyczące konkursu