Zapraszamy do aplikowania na stanowiska adiunkta w laboratorium NL12 IWC PAN w ramach realizacji Projektu NCN "Charakteryzacja in-situ dynamiki wzrostu warstw metodą MOVPE i mechanizmów dyfuzji w półprzewodnikach azotkowych i ich wpływ na optoelektroniczne własności struktur kwantowych"

Informacje dotyczące konkursu 1

Informacje dotyczące konkursu 2


We invite you to submit applications for the positions of a post-doc under the NCN Project "Characterization in-situ of the MOVPE growth dynamics of the nitride semiconductors and of the diffusion mechanisms and their influence on the optoelectronic quantum
structures
"

Job offer details - offer 1

Job offer details - offer 2