Zapraszamy do aplikowania na stanowisko adiunkta w laboratorium NL12 IWC PAN w ramach realizacji Projektu NCN "Badania in-situ relaksacji plastycznej warstw buforowych InGaN w celu zwiększenia limitów zawartości indu w azotkowych warstwach epitaksjalnych"

Informacje dotyczące konkursu

Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko naukowe doktorant-stypendysta w ramach Projektu NCN SONATA BIS 10 - Terahercowe metapowierzchnie dla detekcji wirusów i innych substancji biologicznych - Symulacje

Informacje dotyczące konkursu

We invite you to submit applications for the position of a PhD student - scholarship holder under the NCN Project SONATA BIS 10 - Terahertz Metasurfaces for Detection of Viruses and Other Biological Substances - Simulations

Job offer details

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko doktorant – stypendysta w ramach projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki, ‘Diody laserowe i mikro LED na bazie AlInGaN o obszarach aktywnych w kształcie mikrotaśm i mikrodysków wytworzonych na strukturyzowanym podłożu’, nr projektu 2021/43/B/ST7/03162, kierowanego przez dr Annę Kafar.

Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

dyrektora Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie

Pełne ogłoszenie

Zapraszamy do rekrutacji studentów na stanowisko „magistrant-stypendysta” do projektu NCN SONATA „Seizing the advantages of Nitrogen-polar GaN for III-nitride light emitters” realizowanego w grupie MBE (NL-14). Szczegółowe warunki oferty znajdują się w bazie ofert pracy w projektach NCN.

Zatrudnienie trwać będzie dwa semestry - do obrony pracy magisterskiej przez kandydata. Całość środków na stypendium pochodzić będzie z projektu Sonata.

 

Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 10 „Terahercowe metapowierzchnie dla detekcji wirusów i innych substancji biologicznych” - Processing został rozstrzygnięty.

Laureatem konkursu został Pan mgr Pradeep Tiwari. Przewiduje się jego zaangażowanie do realizacji zadań w powyższym projekcie.

Informujemy, że konkurs na stanowisko naukowe doktorant-stypendysta w ramach projektu NCN OPUS-21 - Termodynamika ab initio i inżynieria defektów punktowych w nanometrycznych obszarach przypowierzchniowych półprzewodników azotkowych został rozstrzygnięty

Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko doktorant – stypendysta w ramach projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki, ‘Diody laserowe i mikro LED na bazie AlInGaN o obszarach aktywnych w kształcie mikrotaśm i mikrodysków wytworzonych na strukturyzowanym podłożu.’ nr projektu 2021/43/B/ST7/03162, kierowanego przez dr Annę Kafar:

Informacje dotyczące konkursu (skan)

Informacje dotyczące konkursu

Job offer details (scan)

Job offer details

Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko naukowe doktorant-stypendysta w ramach projektu NCN OPUS-21 - Termodynamika ab initio i inżynieria defektów punktowych w nanometrycznych obszarach przypowierzchniowych półprzewodników azotkowych.

Informacje dotyczące konkursu