Zapraszamy do aplikowania na stanowisko naukowe doktorant-stypendysta

Informacje dotyczące konkursu

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko naukowe post-docw Laboratorium Krystalizacji IWC PAN

Informacje dotyczące konkursu

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko naukowe adiunkta w Laboratorium Epitaksji MBE IWC PAN

Informacje dotyczące konkursu

Zapraszamy do aplikowania na stanowiska w ramach projektu "Polarity Engineering in Nitride Heterostructures"  w programie HOMING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej:

Pracownik Naukowo-Technologiczny – charakteryzacja LED

Pracownik Naukowo-Technologiczny – epitaksja metodą PAMBE

Pracownik Naukowo-Technologiczny – processing struktur otrzymywanych metodą PAMBE

Konkurs na stanowisko młody doktor (typu post-doc) w projekcie FNP TEAM-TECH "Uniwersalny proces przezwyciężenia równowagowego kształtu kryształu rosnącego z fazy gazowej" pod kierownictwem prof. dr hab. Michała Boćkowskiego.

Pełna treść ogłoszenia w pliku pdf.

Zapraszamy do aplikowania na stanowiska naukowe Stypendysta-Doktorant w ramach realizacji projektu OPUS 12 Narodowego Centrum Nauki o tytule „Termodynamika i kinetyka syntezy GaN w metalicznych układach stosowanych do krystalizacji diamentu-GaNDia”, w Laboratorium Krystalizacji

Informacje dotyczące konkursu

Informacje dotyczące konkursu (wersja edytowalna)

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko naukowe adiunkta w Laboratorium Plastyczności Pod Wysokim Ciśnieniem (NL1) IWC PAN

Informacje dotyczące konkursu

Dyrektor Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie

ogłasza konkurs na zatrudnienie 1 osoby na stanowisku profesora instytutu w Laboratorium Krystalizacji NL3.

Informacje dla kandydatów

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko naukowe adiunkta w Laboratorium Nanostruktur (NL4) IWC PAN

Informacje dotyczące konkursu

Uprzejmie informujemy, że konkurs na stanowiska naukowe Stypendysta-Doktorant (2 etaty) w ramach realizacji projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki, kierowanego przez prof. Czesława Skierbiszewskiego, został rozstrzygnięty.

Protokół z konkursu

Sprostowanie do protokołu