Znak sprawy: ZP-148/02/2018
Instytut Wysokich Ciśnień 
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w:

Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i obiektów Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk.

Zestawienie uzyskanych ofert