Zamawiający:

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,
ul. Sokołowska 29/37,
01-142 Warszawa

Numer referencyjny postępowania: ZP-251/02/2024

Postępowanie: Usługa rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych i kolejowych dla Instytutu Wysokich Ciśnień PAN

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1aa56f37-d63e-11ee-a3b5-e25d731b0da9

Zamawiający:
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,
ul. Sokołowska 29/37,
01-142 Warszawa

Numer referencyjny postępowania: ZP-249/01/2024

Postępowanie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby IWC PAN, przy ul. Lasek 7 oraz Wrzosowej 46 w Celestynowie.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1dbcfb75-bf4f-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

Zamawiający:
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,
ul. Sokołowska 29/37,
01-142 Warszawa

Numer referencyjny postępowania: ZP-247/11/2023

Postępowanie: Dostawa płaszcza wodnego do komórki efuzyjnej Gen20A

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eed271cb-9297-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Zamawiający:
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,
ul. Sokołowska 29/37,
01-142 Warszawa

Numer referencyjny postępowania: ZP-248/11/2023

Postępowanie: Dostawa komórek efuzyjnych do maszyny MBE Gen20A
Część 1: Dostawa komórki efuzyjnej do aluminium do Gen20A
Część 2: Dostawa dwóch komórek efuzyjnych galowych do maszyny MBE

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-15345ea4-8e9c-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Zamawiający:
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,
ul. Sokołowska 29/37,
01-142 Warszawa

Numer referencyjny postępowania: ZP-246/09/2023

Postępowanie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby IWC PAN, przy Al. Prymasa Tysiąclecia 98 oraz przy ul. Sokołowskiej 29/37 w Warszawie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8cba78b1-5d33-11ee-9aa3-96d3b4440790

Zamawiający:
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,
ul. Sokołowska 29/37,
01-142 Warszawa

Nr sprawy: ZPWR-3/09/2023

Postępowanie: Dostawa wertykalnych tranzystorów typu Trench MOSFET w technologii GaN-on-GaN.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4a576558-56cd-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Zamawiający - Ordering Party:
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,
ul. Sokołowska 29/37,
01-142 Warszawa

Nr sprawy - Case no.: ZP-245/08/2023

Postępowanie: Dostawa wertykalnych tranzystorów typu Trench MOSFET w technologii GaN-on-GaN.
Procedure: Delivery of vertical transistors (Trench MOSFETs) in GaN-on-GaN technology.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania - Address of the website of the conducted procedure:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bc289b59-34fa-11ee-9aa3-96d3b4440790

Zamawiający:
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,
ul. Sokołowska 29/37,
01-142 Warszawa

Numer referencyjny postępowania: ZP-244/06/2023

Postępowanie: Dostawa komórki do napylania materiałów trudnotopliwych ang. e-gun evaporator oraz zaworu próżniowego

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f3400e45-10cf-11ee-9355-06954b8c6cb9

Zamawiający:
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,
ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa
Numer referencyjny postępowania: ZP-239/04/2023

Postępowanie: Dostawa wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur IWC PAN z podziałem na 3 części:
1: Uzupełnienie systemu monitoringu parametrów powietrza
2: Maszyna wytrzymałościowa
3: Komputer przenośny.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f894d7bf-ef11-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Zamawiający:
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,
ul. Sokołowska 29/37,
01-142 Warszawa

Numer referencyjny postępowania: ZP-243/04/2023

Postępowanie: Dostawa niskociśnieniowego urządzenia plazmowego do czyszczenia i aktywacji powierzchni materiałów na potrzeby laboratoriów CENTERA (ang. Plasma Generator for CENTERA Labs)

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-503a8904-e40b-11ed-9355-06954b8c6cb9