Zamawiający:
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,
ul. Sokołowska 29/37,
01-142 Warszawa

Nr sprawy: ZPWR-3/09/2023

Postępowanie: Dostawa wertykalnych tranzystorów typu Trench MOSFET w technologii GaN-on-GaN.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4a576558-56cd-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Zamawiający - Ordering Party:
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,
ul. Sokołowska 29/37,
01-142 Warszawa

Nr sprawy - Case no.: ZP-245/08/2023

Postępowanie: Dostawa wertykalnych tranzystorów typu Trench MOSFET w technologii GaN-on-GaN.
Procedure: Delivery of vertical transistors (Trench MOSFETs) in GaN-on-GaN technology.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania - Address of the website of the conducted procedure:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bc289b59-34fa-11ee-9aa3-96d3b4440790

Zamawiający:
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,
ul. Sokołowska 29/37,
01-142 Warszawa

Numer referencyjny postępowania: ZP-244/06/2023

Postępowanie: Dostawa komórki do napylania materiałów trudnotopliwych ang. e-gun evaporator oraz zaworu próżniowego

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f3400e45-10cf-11ee-9355-06954b8c6cb9

Zamawiający:
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,
ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa
Numer referencyjny postępowania: ZP-239/04/2023

Postępowanie: Dostawa wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur IWC PAN z podziałem na 3 części:
1: Uzupełnienie systemu monitoringu parametrów powietrza
2: Maszyna wytrzymałościowa
3: Komputer przenośny.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f894d7bf-ef11-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Zamawiający:
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,
ul. Sokołowska 29/37,
01-142 Warszawa

Numer referencyjny postępowania: ZP-243/04/2023

Postępowanie: Dostawa niskociśnieniowego urządzenia plazmowego do czyszczenia i aktywacji powierzchni materiałów na potrzeby laboratoriów CENTERA (ang. Plasma Generator for CENTERA Labs)

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-503a8904-e40b-11ed-9355-06954b8c6cb9

Zamawiający:
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,
ul. Sokołowska 29/37,
01-142 Warszawa

Numer referencyjny postępowania: ZPWR-2/05/2023

Postępowanie: Przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu będącego nanomateriałem według Medical Devices Regulation (EU) 2017/745 zgodnie z załącznikiem IX.

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cc38dd3b-e5c5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Znak sprawy: ZP-241/04/2023
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy:

Wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i obiektu biurowo-laboratoryjno-technologicznego IWC PAN zlokalizowanego w Stanisławowie Pierwszym 05-126 przy ul. Strużańskiej 8, nr działki 578/18.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b0a35fc9-d45c-11ed-9355-06954b8c6cb9

Znak sprawy: ZP-240/03/2023
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy:

Przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu będącego nanomateriałem według Medical Devices Regulation (EU) 2017/745 zgodnie z załącznikiem IX.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5d5f5d88-d2c3-11ed-9355-06954b8c6cb9

Zamawiający:
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,   
ul. Sokołowska 29/37,
01-142 Warszawa

Nr sprawy: ZP-235/03/2023

Postępowanie: Dostawa niskociśnieniowego urządzenia plazmowego do czyszczenia i aktywacji powierzchni materiałów na potrzeby laboratoriów CENTERA (ang. Plasma Generator for CENTERA Labs)

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ce6307dd-c3ef-11ed-9355-06954b8c6cb9

Zamawiający:
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,   
ul. Sokołowska 29/37,
01-142 Warszawa

Nr sprawy: ZP-236/03/2023

Postępowanie: Zaprojektowanie i wykonanie 4 sztuk układów grzania-chłodzenia do autoklawów amonotermalnych A-12

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eb5649e6-c256-11ed-8261-62cbbe4d0ca4