Znak sprawy: ZP-184/03/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rezerwacja noclegów w hotelach krajowych i zagranicznych na potrzeby projektu MAB CENTERA realizowanego w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN.

Informacja z otwarcia ofert