Znak sprawy: ZP-177/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Powlekacz obrotowy (ang. Spin-coater).

Informacja z otwarcia ofert