Znak sprawy: ZP-178/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym o tytule:

Wektorowy analizator obwodów (ang. Vector Network Analyser)
 
Wydany został komunikat:

Pełna treść komunikatu

Załącznik 5