Znak sprawy: ZP-174/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Oscyloskop Cyfrowy z Próbkowaniem w Czasie Rzeczywistym (ang. Digital Real-Time Oscilloscope)

wydany został komunikat.

Treść komunikatu nr 4