Znak sprawy: ZP-175/186/188/191/07/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
DOSTAWA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ NA POTRZEBY CENTRUM BADAŃ I ZASTOSOWAŃ TECHNOLOGII TERAHERCOWYCH CENTERA, INSTYTUTU WYSOKICH CIŚNIEŃ PAN, SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z:
ZADANIE NR 1: Układ transferowy do wytwarzania dwuwymiarowych heterostruktur krystalicznych
ZADANIE NR 2: Analizator struktur półprzewodnikowych do laboratoryjnych pomiarów prądowo-napięciowych
ZADANIE NR 3: Komora rękawicowa z przepływem gazów neutralnych
ZADANIE NR 4: Źródła mierzące

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik 5

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (pdf)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (xml)