Znak sprawy: ZP-189/07/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ NA POTRZEBY CENTRUM BADAŃ I ZASTOSOWAŃ TECHNOLOGII TERAHERCOWYCH CENTERA, INSTYTUTU WYSOKICH CIŚNIEŃ PAN, SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z:
ZADANIE NR 1: Suchy magnes nadprzewodzący 9T z tzw. ciepłą dziurą
ZADANIE NR 2: Suchy kriostat do chłodzenia optycznej komory ciśnieniowej

wydany został komunikat.

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik 5 dla zadania nr 1

Załącznik 5 dla zadania nr 2