Znak sprawy: ZP-198/07/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Dostawa oscyloskopu cyfrowego z próbkowaniem w czasie rzeczywistym (ang. digital real-time oscilloscope)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik 5

Klucz Publiczny

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (pdf)