Znak sprawy: ZP-198/07/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Dostawa oscyloskopu cyfrowego z próbkowaniem w czasie rzeczywistym (ang. digital real-time oscilloscope)

wydany został komunikat.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 1

Załącznik 5