Znak sprawy: ZP-205/09/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Dostawa urzadzen na potrzeby realizacji projektu Powroty z podzialem na czesci:
Część nr 1: dostawa komputera stacjonarnego na stanowisko z mikroskopem optycznym,
Część nr 2: dostawa mikroskopu.

wydany został komunikat.

Wyjaśnienia treści SIWZ