Znak sprawy: ZP-206/10/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Przeprowadzenie pełnych pakietów badań biokompatybilności zgodnie z załącznikiem A normy ISO 10993-1 lub równoważna z uwzględnieniem części 22 normy ISO 10993 lub równoważna dla 2 potencjalnych wyrobów medycznych implantowanych na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk”

wydany został komunikat.

Wyjaśnienia treści SIWZ