Znak sprawy: ZP-207/12/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i obiektu biurowo-laboratoryjno-technologicznego Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk położonego w Stanisławowie Pierwszym 05-126 przy ul. Strużańskiej 8 na działce nr 578/18

wydany został komunikat.

Wyjaśnienia treści SIWZ