Znak sprawy: ZP-199/07/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Zaprojektowanie i wykonanie terahercowych mikrobolometrów w zaawansowanej technologii krzemowej (ang. Design and implementation of terahertz microbolometers in advanced silicon technology)

wydany został komunikat.

Informacja o zmianie treści SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki w wersji edytowalnej