Znak sprawy: ZP-210/05/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zaprojektowanie i wykonanie 2 sztuk ukladow grzania-chlodzenia do autoklawow amonotermalnych A-11

Specyfikacja warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załącznik 1

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik A

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia