Znak sprawy: ZP-212/09/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Dostawę urządzenia do pomiaru rozkładów wielkości nanocząstek metodą NTA (Nanoparticle Tracking Analysis)

Specyfikacja warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zip)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6