Znak sprawy: ZP-215/10/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie projektów wykonawczych dla inwestycji „Budowa nowoczesnej hali laboratoryjnej”

wydany został komunikat.

Treść komunikatu TED [PDF]

Ujednolicony SWZ [DOCX]

Ujednolicony SWZ [PDF]

Zmiana SWZ [DOCX]

Zmiana SWZ [PDF]

Wyjaśnienie SWZ [DOCX]

Wyjaśnienie SWZ [PDF]

Załącznik nr 1 [DOCX]

Załącznik nr 11 [PDF]

Załącznik nr 11 [DOCX]