Znak sprawy: ZP-216/11/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Rozbudowę systemu do badania wzbudzeń terahercowych w nowych kontrolowanych wysokim ciśnieniem i polem magnetycznym stanach materii

Specyfikacja warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zip)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 6

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6