Znak sprawy: ZP-222/03/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa urządzeń uzupełniających infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur IWC PAN: Dostawa oraz konfiguracja systemu monitoringu parametrów powietrza.

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/14c77929-7d3d-475b-a3ac-55a9f152e8f5